Új Elmélyedés - Gondolkodó Társaság

Egy különleges programra kerül sor az ŐrvidékHázban, ez pedig nem más, mint az „Új Elmélyedés Gondolkodó Társaság” alakuló műsora és előadásai. Október 4.-én 15 órától 20 óráig mindenkit szeretettel várnak egy kellemes, tartalmas, szórakoztató és ellazító, ugyanakkor gondolatébresztő délutánra!

A Társaság eszmei alapítói Dr. Kiss Tamás és Dr. Morvay Frigyes, akik Farkas Csabával, az ŐrvidékHáz igazgatójával összefogva indítják el a társaság alakuló programját neves előadókkal.

A rendezvény előadói:

Dr. Kiss Tamás: Miért is kell új elmélyedés?

Elérkezett az ideje annak, hogy az emberi mivoltot, a lehető legszélesebb gondolati körben újraértelmezzük, elemzés alá vegyük a Homo sapiens faj történelmi értelemben vett viselkedését, filozófiáit, ugyanakkor reális képet fessünk jelenlegi mentális állapotáról. Úgy tűnik, hogy az emberi faj, tudati léte és elmeműködése okán a meglévőtől eltérő, sokkal magasabb rendű, békésebb és boldogabb élet kifejlesztésére is képes lehetett volna. Kérdés: miért nem ezt cselekedte?

Dr. Gazdag László: Mi az ember? Bevezető, témafelvető előadás.

Az élet legegyszerűbb kérdéseire keressük a választ, amennyire lehetséges tudományos alapon. A klasszikus test-lélek-szellem harmóniát véve alapul eltávolodunk a hagyományos meghatározásoktól, kapcsolatokat keresünk ismert és kevésbé ismert témakörök között, mélyebb értelmeket kutatunk. A megközelítés alapja az, hogy az ember a világegyetem, az univerzum része, annak egyik fontos szereplője. A tisztán materialista, vagy idealista szemlélet helyett holisztikusan, tehát teljességre törekvően járjuk körül mindhárom területet, majd egy magasabb egység szempontjából azt kiegészítjük.

Hallatlanul érdekes példákon keresztül döbbenünk rá az ember rendkívüli összetettségére, megismerjük többek között az érzelmek, az intuíció, a tudat és a hit szerepét. Ez nem csak egy hagyományos tudományos előadás, nem egy spirituális utazás, nem is a szellemvilág bemutatása, hanem minden együtt. A valóságot és annak megismerését üldözzük egyfolytában, amikor az Ember mibenlétét kívánjuk megfejteni.

Dr. Morvay Frigyes: Az elidegenedésről.

A sajátos emberi érzelem az ember és az emberek esetében a jelenség megjelenése, – helyesebben kialakulása – elején kognitív elemeket is tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy a kapcsolati, a bizalmi, a vonzalmi és érzelmi színezetű kötődést valamely logikai szempont, vagy valamely érzeti tapasztalat akár gyorsan is, vagy lassúbb időtávban befolyásolja.

Prof. Borhidi Attila, akadémikus: Kalandjaim és felfedezéseim Kelet-Afrikában.

Botanikai, rendszertani kutatások Kelet-Afrikában. Tudományos felfedezések. Találkozás a klímával, vegetációval, emberekkel, társadalmakkal, tradíciókkal. Vizuális és lelki élmények.

Dr. Sosztarics Ottó: A mitológiai emberről. A csillaghit.

Dr. Kiss Tamás: Az emberi gyönyörök és Arisztotelész.

Mit értünk ma általában a „gyönyör” fogalmán? Hová szűkültek a fogalom tartalmi jegyei?
Miért nyújt számunkra manapság is megújuló értelmezést Arisztotelész a gyönyörről? Mit nevezhetünk az emberi mivolthoz máltó gyönyörnek? Miféle gyönyörökkel érhetjük el boldogságunkat?

Gregoriu Grigorisz: A görögség mai feladatai a világban.

Az európainak nevezett művészet és tudomány a görögség kultúrájából sarjadt.
Mindezek elméleti, bölcseleti gyökere pedig a filozófia volt, mely ugyancsak görög hon találmánya.
Nagy kérdés: hogyan érvényesül ma, elsősorban Európában a görög örökség? Ha veszített, akkor mennyit veszített jelentőségéből, aktualitásából?

Van e helye a görög filozófia gondolatainak a mai mindennapokban, illetve a szakmai-egyetemi képzésekben, illetve azok megalapozásában?
Az erre adott válaszok jellege és minősége egyben diagnózis, és ha tetszik, akkor látlelet is a mai európai szellemi és hétköznapi életről.

Rozán Eszter: Az olvasás szerepe a gyógyulásban

Miért érdemes olvasni? Hogyan igazolják a kutatások az olvasás előnyeit? Mi a biblioterápia? Mi a különbség a papír alapú és a digitális olvasás között?
Hogyan hatnak ránk a történetek?  Az írott és kimondott szó kapcsolata? Könyvek receptre?

Ubornyák Katalin: Az Art Yoga.

Az Art Yoga jelen esetben egy vizuális belső utat jelent, egy olyan meditációs lehetőséget, amely a látvány, látvány alkotás útját teszi tudatossá, ezen a módon kapcsolódik az úgynevezett felső világhoz.

Megismerve az ember biológiai lehetőségeit, felhasználva a művészi képességeket vagy a művészi képességek vágyát, lehetőséget ad belépni egy olyan valóságba, ami nagyon nehezen írható le,

de a teremtő ereje nagyon gyorsan megtapasztalható. Kihasználva a szemünk bonyolult funkcióját, a látvány értelmezés misztikus útját, lehetőséget ad az isteni minőség megértéséhez.

Kóbor János: A rockzene hatásairól.

Kóbor János előadásában a rockzene hatásaival foglalkozik. Áttekinti a zene társadalmi szerepének fejlődését az antik világtól az egyházi zenén át napjainkig, az operától a bécsi klasszicizmuson át a romantikáig,

ahol már megjelenik az előadó jelentősége. Liszt Ferenc személyi kultusza és nimbusza gyökeres változást hozott a zenehallgatásban. A szabadabb társadalmi légkör szabadabb zenét és szabadabb közönséget szült.

Elvis és a Beatles népszerűségében már a televízió is fontos szerepet kapott. Saját történetén keresztül mutatja be, hogy a gimnáziumi évek amatőr időszaka milyen állomásokon keresztül vezetett el a készülő Omega Testamentumhoz.

Építész diplomáját ugyan sosem használta, de nem mulasztja el bemutatni azokat a párhuzamokat, amelyek más művészeti ágakkal hasonlítja össze a zene hatását az emberre.

Az Omega elkészítette az „Ablakok” című dalt, amely az „Új Elmélyedés Gondolkodó Társaság” himnusza.

A rendezvényen közreműködik:

Petró András csellóművész
Kuzsner Péter zongorista
Horányi László színművész, az Esztergomi Várszínház igazgatója

Az előadások, zeneszámok, vetítések között állandó interaktív beszélgetés a közönséggel.
Lehetőség lesz Dr. Kiss Tamás: „Requiem az emberért” című kötetét a szerzőjével és Kóbor Jánossal, Dr. Morvay Frigyes: „A szemlélet.” című könyv szerzőjével, valamint Rozán Eszterrel dedikáltatni könyveiket.