Könyv a 250 éves alsóőri templomról

Az Őrök hitének öröksége címmel könyvet adott ki az Alsóőri Római Katolikus Egyházközség a templom építésének 250. évfordulója alkalmából. A 121 oldalas magyar és német nyelven írt kötetből, a templom és egyben a plébánia történetét, az Alsóőrben lelkiszolgálatot teljesítő papokat, valamint az alsóőri származású plébánosokat is megismerheti az olvasó.

Az Alsóőri Római Katolikus Egyházközség a múlt évben ünnepelte a templom 250 éves fennállását. A templom két és fél évszázados története során több változáson, átalakításon is átesett. Pál Ferenc levéltáros, a kötet szerzője.

1769 előtt az egyházközségnek fából készült szentélye volt, ami egyáltalán nem volt jellemző a korabeli templomépítésre. „Az, hogy egy hívő közösség fából épít az Istennek templomot, arra mindig valamilyen kényszer vitte őket rá. Én feltételezem, bár ezt régészeti kutatásoknak meg kellene erősítenie, hogy Alsóőrben már volt egy kőből készült középkori templom.“ Pál Ferenc levéltáros, a kötet szerzőjének feltételezései szerint az 1532-es törtök pusztítás, vagy a Pinka áradása lehetett a középkori templom megsemmisülésének oka.

1769-ben az alsóőri nemesi közbirtokosság építtette a templomot, ahol két oltárkép is helyet kapott. A mellékoltáron a Szent Kereszt felmagasztalása kép volt, amihez tartozott egy Szent Kereszt ereklye is. Ez az oltárkép az ereklyével együtt ma az Alsóőri Múzeumban látható, helyén pedig a Csíksomlyói Mária szobra áll. A másik oltárképet, amely Alexandriai Szent Katalint ábrázolta, Batthyány József, későbbi kalocsai érsek adományozta a templomnak. Ez az oltárkép azonban nem azonos a ma látható oltárképpel.

1831-ben meghosszabbították a templomot a szentély irányába, így valószínűleg a falra festett kép a pára és a nedvesség miatt megrongálódhatott. A templomszámadási jegyzőkönyvek szerint Anton Beyer gráci művész készítette a ma is látható oltárképet. Pál Ferenc több forrást is felhasznált az alsóőri plébániatörténet összeállításához, így például a kanonika vizitációkat, levelezéseket, az alsóőri polgármesteri hivatal dokumentumait. „Alsóőrre vonatkozóan már számos szakirodalom megjelent, a Száz magyar falu sorozatban olvashatunk egy nagyon szép templomtörténetet, vagy Josef Bertha jelentetett meg a Die Obere Wartban egy templom- és plébániatörténetet.“, mondta a szerző.

A kötet azonban nem csak a plébánia történetét, hanem az Alsóőrben lelkiszolgálatot teljesítő papok tevékenységét is összefoglalja, köztük Pulay József, Horváth János és Galambos Iréneusz munkásságát is. Emellett pedig az Alsóőrben született papokat is bemutatja. A könyvben ezenkívül olvasható egy zsoltár, amit a hívek állítottak össze Gáspár Adalbert plébános vezetésével, valamint egy képmelléklet a templomról.

forrás: volksgruppen.orf.at