Magyar felolvasóest Nagymartonban

Forgách András író műfordító volt október 10-én, a nagymartoni Irodalom Háza (Literaturhaus Mattersburg) vendége. A szerző 2015-ben megjelent, „Élő kötet nem marad“ című regényéből olvasott fel közönségének. A kötetben Forgách édesanyja különös történetét meséli el, akit a magyar állambiztonság beszervezett.

Forgách András csak 2014-ben tudta meg, hogy édesanyja, Bruria Avi-Shaul ügynök (1980-tól pedig „titkosmunkatárs“) volt: a BM III/I-es ügyosztályán 1975-ben nyitották meg „PÁPAI-né“ fedőnevű, beszervezési és munkadossziéját. Feladata elsősorban az volt, hogy információkat szerezzen „az izraeli ügynöki, operatív helyzetről, valamint a cionista mozgalom törekvéseiről“, valamint – nagyrészt értékelhetetlen – jelentéseket írt a Nemzetközi Újságíró-iskola diákjairól.

Fia a fennmaradt állambiztonsági dokumentumokon segítségével mutatja be a beszervezést és az ügynöki munkát, valamint családjuk életét. Mindezt regényes formában teszi, melyet lábjegyzetben kísérnek az állambiztonsági források. Forgách András a könyv tartalmáról.

A dokumentumokból arról is értesülünk, hogy az állambiztonság még maga Forgách András beszervezésében is gondolkodott, mikor nagyapjához, a neves író és békeharcos Avi-Shaulhoz utazott Izraelbe, vagy például arról, hogy tudatosan akadályozták lánytestvérének hazautazásait, aki egy amerikai családlátogatás céljából utazott ki, végül megházasodott az Egyesült Államokban és ott is maradt.

Nemzetközi történet egyetemes kérdésekkel

Az „Élő kötet nem marad“ című regényt több nyelvre – köztük németre és horvátra is – lefordították, és külföldön is sikert aratott. Ausztriában például 3 hónapon át szerepelt az ORF sikerlistáján.

Nemzetközi történet két olyan emberről, aki sok nyelven beszél, több helyszínen játszódik, szóval egyetemes. Noha eleinte sokan szkeptikusak voltak Magyarországon, végül Olaszországban, Németországban is pozitív volt a fogadtatása, mondta Forgách András.

A regény ráadásul egy új fénytörésben, belülről láttatja az egykori szovjet világrendet: a középpontban egy kelet-európai származású, zsidó pár áll, ők azonban mereven Izrael-ellenesek. A hazátlanság az egyik központi kérdése a regénynek, ami ma is sokakat foglalkoztat a világban.