Irodalmi Műhely – Hitünkért, hazánkért

Egy újabb csillaggal gazdagodott a Guttenberg-galaxis.
A tapasztalati térből származó 56 üzent a jövő generációinak a szombathelyi Őrvidékházban

Szerda késő délután, kora este ismerkedhetett meg a nagyérdemű lovag vitéz Donát Ármin Hitünkért, Hazánkértcímű könyvével. A nemzeti trikolórt magán viselő kiadvány borítója rendkívül sokatmondó. A magyar Golgota archaikusan mutatja be történelmünk legfájóbb vereségeit a Rákóczi szabadságharc leverésétől, a trianoni békediktátumon át a szovjet megszállásig. Persze, a könyv és a borító középpontjában is 1956. október 23. és a magyar identitás áll.

“Nehéz sors jutott nekünk, itt a földgolyón, nehéz sors jutott itt nekünk Európában és ugyanez igaz a 20. századra is. Ez a fedlap megdöbbent, mert ha belegondolunk, az európai nagyhatalmiságunkat az 1700-as években, a Rákóczi szabadságharc után, a váraink felrobbantásával következett be” – mondta Puskás Tivadar, polgármester a megnyitón.

Donát Ármin könyve nem más, mint egy kordokumentum, ami az ’56-os történéseket részben vizuális nyelven meséli el, ezzel is üzenve a jövő generációinak. Ezzel együtt ez a mű nem feltétlenül a ma emberének szól, hanem évtizedek múlva lesz igazán érdekes, mert egyike lesz azoknak a műveknek – amikből nincs túl sok -, amik ezzel a témával foglalkoznak.

“Bizonyos értelemben ez egy identitás-könyv. Donát Ármin identitás-könyve, amiben saját maga életének kérdéseire próbál a bemutatott anyagokon keresztül válaszolni. Egyszerre próbálja ’56-os énjét is megőrizni – az évtizedek tükrében -, de nyilván azt is, ahogy körülötte a világ elment, átfordult” – jegyezte meg Katona Attila, a Történet- és társadalomtudományi Intézet vezetője.

Hitünkért, Hazánkért remek összefoglalója az ’56-os eseménysorozatnak és méltó megemlékezés a forradalom 60. évfordulójára.

“Nekem adatott meg küldetés gyanánt, mert tiszti iskolás növendéktársaimnak és vezénylő tisztjeimnek – tudomásom szerint – én vagyok az utolsó képviselője. Mint egy utolsó mohikán, aki még élteti ezt a szellemiséget, hazafiságot. Azt az önzetlen hazaszeretetet, amit elődeim példaképnek adtak és megpróbáltam követni. Mindent a hazáért, a haza mindenek előtt!” – mondta lovag vitéz Donát Ármin, a könyv szerzője a bemutatón.

Forrás: frisss.hu