Szívének egy darabját a gyerekeknek adta

Kovač Katarina, a Dobronaki KÁI eddigi igazgatónője nyugdíjba vonulása alkalmából érdekes ajándékkal lepte meg az óvónőket és más pedagógusokat: egy könyvvel, melyet haszonnal forgathat a szakma, minden nevelő és érdeklődő.
A dobronaki kultúrotthonban augusztus 24-én megtartott könyvbemutatón a kötetet kiadó MNMI (Kepe Kocon Lili) és a szombathelyi Szülőföld Könyvkiadó (Farkas Csaba) képviselői mellett a szerzőt a tanárai és témavezetői, dr. Jurka Lepičnik Vodopivec és Tóth Mariann is megtisztelték jelenlétükkel.
A „Kulturális-művészeti nevelés a muravidéki nemzetiségileg vegyesen lakott térség óvodáiban” című kézikönyvről, mely Kovač Katarina 2013-be megvédett, 89 oldalas magisztériumi dolgozatát tartalmazza, maga a szerző beszélt, kiemelve a fontosabb fejezeteket.
A dolgozatról a mentor, dr. Bogdana Borota opponensi véleményében kifejti: „… jelentősen hozzájárul majd a muravidéki vegyesen lakott terület óvodáiban folyó kulturális-művészeti nevelés fejlesztéséhez és megértéséhez”. A szerző egyébként két olyan tevékenységi kört emelt ki az óvodai nevelési munkából amolyan hozzáadott értékként, mint az olvasmányélmény és a hagyományőrzés (például kosárfonás) egyes elemeinek a szülők-nagyszülők általi bemutatása az óvodában.
– A kultúra nem az óvodában születik, hanem a gyerekek hozzák magukkal otthonról, saját környezetükből – hangzott az egyik megállapítás, melyet az óvónőknek elküldött 38 kérdőív nyomán fogalmazott meg Kovač Katarina. A másik a kollégák melletti kiállás volt, hiszen szerinte több becsületet érdemelnének az államtól és a környezettől. Szakmai hiányosságként és a folyamatos fejlődés feltételeként a tanfolyamokat említette, az eszmecserék és a tapasztalatátadás egyik színhelyét.
kovac351612Kovač Katarina: Kulturális-művészeti nevelés a muravidéki nemzetiségileg vegyesen lakott térség óvodáiban; kiadja a Szülőföld Könyvkiadó (Szombathely) és a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (Lendva), 2016., Grafikai tervezés: Meszelics László, Graforma.
A bemutató végén a nyugalomba vonuló igazgatónő megköszönte azoknak a fáradozását, akik a pályája során mellette álltak: Pozsonec Máriának a betűvetésnél, Jurka Lipičnik Vodopivecnek az egyetemi tanulmányai során kapott segítséget, Farkas Csaba kiadónak a kiadásban nyújtott támogatást, valamint családjának és volt munkatársainak a baráti és szakmai támogatást. Az est végén a társadalmi szervezetek és önkormányzatok képviselői is gratuláltak az ünnepeltnek, kívánva neki szép és nyugodt nyugdíjas éveket.
forrás: nepujsag.net