Október 30-án a megemlékezés azzal a Lehár-indulóval kezdődött, amelyet a zeneszerző a testvére által vezetett, a Piave folyónál hősiesen harcoló császári és királyi 106-os gyalogezred számára komponált. A színvonalas rendezvény értő és érdeklődő közönségre talált.

A cs. és kir. 106-os gyalogezred a 83-as szombathelyi, illetve a soproni 76-os gyalogezred három zászlóaljából alakult. A hadtest utolsó ezredeként vonult vissza a Piavétól. Az Őrvidék Ház is képviseltette magát Olaszországban, a Piave közelében található Fossalta Maggioréban a helyi alpini szervezet 50 éves fennállásának az ünnepségén, egy osztrák-magyar delegációval. A félezres közönség felkereste az egykor itt állomásozó szombathelyi háziezred katonatemetőjét is.

A Piave keleti partján található faluban állomásozott 1918-ban a cs. és kir. 106. gyalogezred. Itt alakította ki temetőjét is, amiben emlékművet is emelt. A temetőt ugyan később felszámolták, de az emlékmű a helyén maradt. 100 évvel később a környéken kutató magyar szervezetek érdeklődésére a terület olasz tulajdonosa és családja is fontosnak gondolta, hogy az emlékművet saját költségén felújítsa. Az emlékmű csonka piramis formájú, amelynek a tetején egy keresztet helyeztek el. A kereszt szárainak találkozásánál a „Károly Csapatkereszt” felirat olvasható. Egy fedetlen fejű, összekulcsolt kezű katona támaszkodik a talapzatnak, sisakját maga mellé helyezte. Itt megemlékezésre és koszorúzásra is sor került.

Az alpikin ünnepi rendezvényén bemutatásra került a legendás ezredesről szóló, olasz nyelven készült kötet is, Christian Patres olasz történész segítségé

« A 12 »

 

Lerótta tiszteletét az Őrvidék Ház delegációja a Piave környéki katonai emlékhelyeken

Legfontosabb helyszín, a legnagyobb európai és olasz első világháborús katonai emlékhely, a több mint százezer elesett olasz katona hamvait őrző redipugliai emlékmű közelében található foglianói osztrák-magyar katonai temető volt, – amit 2014. szeptember 13-án Ferenc pápa is meglátogatott és egyedül imádkozott a sírkövek között – ahol több mint tizennégyezer első világháborús hősi halottat temettek el. A szépen gondozott sírkert azonosíthatóan magyar nevű hőseinek fejfáját nemzeti színű szalagok díszítik. A sírkert főhelyén álló, hétezer ismeretlen katona csontját fedő sírkőlap felett emlékmű áll. „Ebben a temetőben lelt végső békét az osztrák-magyar hadsereg hazáját szerető 14 550 elesett hőse. Itália testvéri szeretete helyezte őket itt örök nyugalomra” – olvasható az emlékműre helyezett márványtáblán.

Fogliano és Redipuglia összeépült, egy települést képez. A redipugliai emlékmű lényegében a Monte Sei Busi lankáira épült, vagyis a tulajdonképpeni Doberdó nyugati szélén található. Az itt található, 1938-ban felavatott osszárium Európa legnagyobb katonai emlékhelye, amely több mint százezer katona nyughelye. Impozáns építmény, ahova több kisebb katonatemető felszámolása után gyűjtötték össze a halottakat.

A műemléket az úttól elválasztó lánc is érdekes, mivel ez eredetileg a Monarchia SMS Triglav nevű torpedórombolójának volt a horgonylánca. A hajót a békeszerződés értelmében Olaszország kapta meg, és Grado néven szolgált tovább – 1929-től már torpedónaszádként – egészen 1937-es szétbontásáig.

Az út túloldalán, a műemlékkel szemben található az 1971-ben alapított 3. hadsereg múzeuma, amely áttekintést nyújt ezen hadszíntér eseményeiről.

Fagarè katonai emlékműve is a közelben található, ahol többek között szintén a Monarchia katonái is megtalálták végső nyughelyüket. Végül a Piave partján emlékeztünk meg hőseinkről.

 

« A 11 »
Ossza meg ezt!

Ossza meg ezt!

Ossza meg ezt a barátaival!